دوره کاربردی آموزش انرژی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

از جمله بحران های عظیم که بشر امروز به مرور درگیر آن خواهد شد، آلودگی بیش از حد محیط زیست به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی است که با مطرح شدن جایگزینی انرژی های نو این مشکل برطرف خواهد شد.به همین جهت امروزه جهت رویارویی با این مشکلات نیاز به استفاده از منابعی پایان ناپذیر، با دسترسی آسان و البته پاک و دور از آلودگی داریم.

0
450,000 تومان

دوره آشنایی با مفاهیم انرژی

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

از جمله بحران های عظیم که بشر امروز به مرور درگیر آن خواهد شد، آلودگی بیش از حد محیط زیست به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی است که با مطرح شدن جایگزینی انرژی های نو این مشکل برطرف خواهد شد.به همین جهت امروزه جهت رویارویی با این مشکلات نیاز به استفاده از منابعی پایان ناپذیر، با دسترسی آسان و البته پاک و دور از آلودگی داریم.

0
350,000 تومان