دوره پیشرفته کار با مکعب روبیک

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

یکی از فعالیت‌هایی که موجب تقویت هوش بصری‌/ فضایی دانش‌آموزان می‌شود، کار با مکعب روبیک است. حل مکعب روبیک در دانش آموزان قدرت اعتماد به نفس و مهارت حل مسائل مهم تحصیلی مخصوصاً دروس محاسباتی و ریاضی و فیزیک را افزایش می دهد. همچنین حل مکعب روبیک در ارتقاء و بهبود هوش فضایی انسان بسیار مؤثر است.

0
350,000 تومان

دوره مقدماتی کار با مکعب روبیک

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

یکی از فعالیت‌هایی که موجب تقویت هوش بصری‌/ فضایی دانش‌آموزان می‌شود، کار با مکعب روبیک است. حل مکعب روبیک در دانش آموزان قدرت اعتماد به نفس و مهارت حل مسائل مهم تحصیلی مخصوصاً دروس محاسباتی و ریاضی و فیزیک را افزایش می دهد. همچنین حل مکعب روبیک در ارتقاء و بهبود هوش فضایی انسان بسیار مؤثر است.

0
350,000 تومان