دوره ICDL

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان

ICDL مخفف (International Computer Driving License) گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر  است که به منظور ارتقای دانش عملی در مهارت های هفتگانه استفاده از کامپیوتر ارائه می شود.

این دوره ۴ هدف اصلی را دنبال می‌کند که عبارت است از:

• ارتقای سطح توانائی افراد در حوزه فناوری اطلاعات و استفاده از کامپیوتر
• ارتقای سطح کارائی در شرکتها و موسسات.
• ایجاد توانائی کارفرمایان در سرمایه گذاری در بخش IT
• تضمین استفاده بهینه از حداکثر مهارت و توانائی کارمندان در محیط کار.

0
1,800,000 تومان