دوره آموزش ساخت سازه بتنی

صنعت ساختمان یکی از صنایع با اهمیت کشورمان است. شاخه ساختمان بیشترین سهم را در اشتغالزایی و جذب نیروهای تحصیل کرده دارد. اجرای پروژه های عمرانی نیاز به مدیریت ، برنامه ریزی و طراحی دارند.
یکی از شاخه های اصلی مهندسی عمران طراحی است. تعداد طراحان سازه در کشور رو به کاهش است. زیرا اکثر مهندسین به سراغ شاخه های اجرا و نظارت رفته و تعداد بسیار کمتری در شاخه طراحی سازه مشغول به فعالیت می شوند.در صورتی که شما بتوانید در زمینه طراحی ساختمان تخصص لازم را بدست آورید با سیلی از فرصت های شغلی مواجه می شوید.
دوره آموزش طراحی سازه شامل کامل‌ترین سَرفصل‌های آموزشی است که تمامی نیازهای مهندسین را در زمینه طراحی سازه شامل می‌شود. به همین دلیل کارآموزان می‌توانند اطلاعات و دانش خود در شاخه طراحی ساختمان را به شکلی علمی و کاربردی گسترش دهند.