دوره پیشرفته آموزش الکترونیک(ویژه گروه سنی 7تا12سال)

دوره الکترونیک  پیشرفته بعنوان پیش نیاز برای تمامی دوره های تخصصی تعمیرات و الکترونیکی  می باشد و کارآموزان باید از پایه الکترونیک را بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای  بیاموزند زیرا این دوره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.