دوره پیشرفته آموزش الکترونیک(ویژه گروه سنی 13تا 17سال)

دوره الکترونیک پیشرفته یکی از دوره های مهم و پر کاربرد است که از میزان اهمیت بالایی برخوردار است زیرا یکی از دوره های پیش نیاز برای دیگر دوره های تعمیرات و الکترونیکی محسوب میشود