سلام سهیل لطفی هستم کارشناس ارشد عمران. از سال 96 مشغول به تدریس دروس  رباتیک، الکترونیک، هوافضا، ریاضی، ایده پردازی و ICDL،  هستم.