خیر، در خرید دوره دقت فرمایید و بعد از اینکه تصمیم تان نهایی شد خرید کنید.

هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین

نفرات برتر در مسابقات جوایز و مدرک معتبر دریافت خواهند کرد.